خیریه مادر و کودک ایران مادران و کودکان بی بضاعت را تحت پوشش دارد. برای کمک به خیریه مادر و کودک ایران کمک روی این لینک کلیک نمایید​.

Search
Close this search box.
Teacher Photo

پرسش و پاسخ با دکتر ابوالفضل افجه ای

استاد و پیشکسوت رشته فوق تخصصی نوزادان در ایران، فوق تخصص نوزادان و متخصص اطفال